Norges Bank

Pressemelding

Unngå å stramme for mye inn på utlånene

Norske banker har merket virkningene av finanskrisen i større grad enn vi forutså for noen måneder siden. I utlandet har flere finansinstitusjoner gått overende som følge av store tap og mangel på likviditet. Også de norske bankenes finansiering ble mye dyrere etter dette. Omfordelingen av lån mellom banker har fungert dårlig, og likviditetsrisikoen har økt. Norske myndigheter har derfor satt i verk flere tiltak som gjør det enklere for bankene å skaffe finansiering.

- Det er viktig at norske banker nå ikke strammer inn for mye på utlånene fordi det kan bidra til å forsterke nedgangen i norsk økonomi. Så langt har norske banker klart seg bedre enn banker i mange andre land. Men utsiktene for finansiell stabilitet er svekket, og usikkerheten er uvanlig høy, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Rapporten inneholder utdypinger av blant annet disse temaene: Internasjonale tiltak mot finanskrisen, kapitaldekningskravene til bankene og stresstesting av bankenes tap og resultater. 

Finansiell stabilitet 2/08

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. desember 2008 10:00