Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank markerer Ibsen-året

Norges Bank utgir en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg i anledning Ibsen-året.

Etter William Shakespeare er Henrik Ibsen den dramatiker som er mest oppført gjennom tidene. Han er fremdeles like aktuell 100 år etter sin død, og har vel i større grad enn vi til daglig tenker over, bidratt til å skape vår norske identitet.

Markeringen av Ibsen-året blir samordnet av Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen, som er nedsatt av Kulturdepartementet. Markeringen skal sette fokus på Henrik Ibsens litteratur og dramatikk og den enestående posisjon han fremdeles har i Norge og internasjonalt.

Mynten utgis 16. januar og blir tvungent betalingsmiddel.

På forsiden får mynten H. M. Kongens portrett. Baksiden viser Henrik Ibsen i helfigur i profil fremstilt i tiden - på vei både ut av og inn i noe. Motivet binder dermed sammen både det som har vært og det som kommer. Motivet viser også Henrik Ibsens egen signatur.

Myntens advers (forside) er utformet av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Det Norske Myntverket AS. Myntens revers (bakside) er utformet av billedhugger Nina Sundbye.

For nærmere opplysninger: Fagdirektør Trond Eklund og hovedkasserer Sylvi Aspehaug, tlf. 22 31 60 00.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. januar 2006 09:00