Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank selger aksjer i NOKAS til Hafslund Sikkerhet AS

Norges Banks representantskap har vedtatt å selge bankens aksjer i Norsk Kontantservice AS. Det er i dag inngått avtale med Hafslund Sikkerhet AS om å overta aksjene under forutsetning av at de øvrige eierne ikke benytter sin forkjøpsrett. Det er 33,5 prosent av aksjene i NOKAS som nå skifter eier. Kjøpesummen er 17,5 millioner kroner.

Aksjene overdras så snart det er avklart om de øvrige eierne i NOKAS vil benytte sin forkjøpsrett.

- Salget er et ledd i Norges Banks arbeid med å konsentrere oppmerksomheten om kjerneoppgavene pengepolitikk, finansiell stabilitet og kapitalforvaltning. Dette er en naturlig oppfølging av at seddel- og mynthåndteringen i banken tidligere er overført til NOKAS, sier representantskapets leder Mary Kvidal.

- Hafslund ønsker å satse på en videreutvikling og styrking av NOKAS. Vi kan bidra med viktig industriell kompetanse og erfaring innen verditransport og sikkerhet. sier konserndirektør i Hafslund Tove Pettersen.

For ytterligere informasjon:

Direktør Norges Bank, Harald Bøhn, telefon 22316087 / 90594054

Informasjonssjef Hafslund ASA, Karen Onsager, telefon 92087007

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. desember 2005 15:30