Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 8,0 prosent frem til utgangen av september. Pengemengden (M2) vokste med 4,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 5,7 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 8,0 prosent fram til utgangen av september. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,1 prosent ved utgangen av september, opp fra 8,9 prosent (revidert) ved utgangen av august. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,0 prosent fram til utgangen av oktober, mot 11,1 prosent fram til utgangen av september. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 2,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 1,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 4,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 5,7 prosent. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for pengemengden var 1,2 prosent ved utgangen av september, mot 1,6 prosent ved utgangen av august. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,0 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 4,9 prosent ved utgangen av september. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med -0,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, ned fra 8,0 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt fra 2,88 prosent (revidert) til 2,84 prosent i løpet av tredje kvartal 2004. Utlånsrenten holdt seg tilnærmet uendret gjennom kvartalet og var på 4,12 prosent ved utgangen av september, mens innskuddsrenten økte med 0,03 prosentpoeng til 1,28 prosent i perioden. Rentene på utlån fra statlige låneinstitutter falt med 0,19 prosentpoeng i tredje kvartal 2004 og var 3,55 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,10 prosentpoeng til 4,02 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2004 10:00