Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 1,00 prosentpoeng med virkning fra 25 august. Samtidig økes bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 8,00 og 10,00 prosent.

I den gjeldende forskrift for Norges Banks løpende utøvelse av pengepolitikken (valutakursforskriften) heter det: "Ved vesentlige endringer i kursen skal virkemidlene innrettes med sikte på at valutakursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet."

Med disse renteøkninger har virkemidlene nå fått en slik innretning. Norges Bank vil etter dette ikke foreta ytterligere endringer i virkemiddelbruken inntil videre.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. august 1998 00:00