Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank oppjusterer prisanslaget for 1997

Norges Bank anslår konsumprisveksten til 2¾-3 prosent i 1997, avhengig av den videre utviklingen i kronekursen. Oppjusteringen fra 2½ prosent i siste inflasjonsrapport skyldes i hovedsak økte avgifter. Prisveksten i 1998 er anslått til 2-2½ prosent.

I en kommentar til inflasjonsrapporten sier sentralbanksjef Storvik at anslagene peker i retning av fortsatt moderat prisvekst. Samtidig er risikoen for økende pris- og lønnsvekst klart til stede.

-Dersom anslagene slår til, kommer forbruksveksten fra 1995 til 1997 opp i 9 prosent. Vi har ikke sett slike tall siden den forrige høykonjunkturen i 1985-86. Den høye veksten i boligprisene minner også sterkt om utviklingen midt på 80-tallet. -Det er imidlertid finanspolitikken som har ansvaret for å stabilisere den økonomiske utviklingen. Pengepolitikken er innrettet med sikte på å bringe kronekursen tilbake til utgangsleiet som er definert i valutaforskriften, sier sentralbanksjefen.

Prisveksten korrigert for avgifter og elektrisitetspriser anslås til 2-2¼ prosent i 1997 og 2-2½ prosent i 1998 etter en vekst på 1½ prosent i 1996. Dette er om lag på linje med forrige inflasjonsrapport. Lønnsveksten anslås til 4½-4¾ prosent i 1997 og 5-5½ prosent i 1998.

BNP-veksten for Fastlands-Norge anslås til 3¼ prosent i år og 2¾ prosent i 1998.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. mars 1997 00:00