Norges Bank

Nyhet

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører jevnlig for alle sine medlemsland vurderinger av den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken (Artikkel IV-konsultasjoner).

En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene i arbeidslivet. I dag ble deres landrapport overlevert til Finansdepartementet. Den endelige rapporten vil bli lagt frem for IMFs styre senere i år.

Nyhetsmelding fra Finansdepartementet

Publisert 28. juni 2024 10:05