Norges Bank

Nyhet

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører jevnlig for alle sine medlemsland vurderinger av den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken (Artikkel IV-konsultasjoner).

En IMF-delegasjon offentligjorde 9. juni 2022 sine foreløpige konklusjoner fra artikkel IV-konsultasjonen med Norge. IMF vil utarbeide en mer omfattende rapport som legges fram for IMFs styre til høsten. Rapporten vil bli offentliggjort etter styrebehandlingen.

Pressemelding fra Finansdepartementet med IMF Concluding Statement

Publisert 9. juni 2022 10:50