Norges Bank

Nyhet

Endringer i Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank

Retningslinjene for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank er endret i tråd med pressemelding av 1. februar 2021.

Oppdaterte retningslinjer finnes i Rundskriv 4/2021. Med dette er de midlertidige endringene i retningslinjene som ble publisert 18. mars 2020 opphevet. Verdipapirer i norske kroner som har garanti fra en norsk kommune eller fylkeskommune vil fortsatt være unntatt krav om kredittvurdering.

Publisert 31. august 2021 10:00
Publisert 31. august 2021 10:00