Norges Bank

Nyhet

Representantskapets rapport til Stortinget for 2020

Representantskapet skal minst en gang årlig legge fram for Stortinget en uttalelse om tilsynet med Norges Bank. Rapporten for 2020 er sendt til Stortinget som Dokument 9 (2020-2021) og offentliggjort 8. april.

Representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med Norges Banks administrasjon og virksomhet og med at bestemmelsene for virksomheten blir fulgt. Rapporten beskriver representantskapets organisering av tilsynsarbeidet og gjennomførte tilsynsaktiviteter på overordnet nivå i banken og innenfor sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Videre vedtar representantskapet budsjett for Norges Bank og fastsetter årsregnskapet. Disse oppgavene og gjennomføringen av dem er også omtalt i rapporten.

Rapporten behandles i Stortinget etter en innstilling fra Finanskomiteen.

Representantskapets leder deltar også i en høring i Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens Pensjonsfond. Tilsynet med forvaltningen av SPU inngår som en del av denne høringen, som i år finner sted 3. mai.

Representantskapets rapport til Stortinget

Publisert 8. april 2021 11:00