Norges Bank

Nyhet

Avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

Norges Bank har utarbeidet forslag til beregning og publisering av en avkastningsindeks basert på Nowa. Forslaget er nå sendt på høring.

Forslaget spesifiserer beregningsmetode og rutiner for publisering av en Nowa-indeks og ulike gjennomsnitt av Nowa.

Norges Bank ber om merknader til forslaget innen 15. oktober 2020.

Se høringsbrevet

Nowa er i dag den eneste usikrede overnattenrenten i det norske pengemarkedet og er anbefalt som alternativ referanserente i norske kroner. Norges Bank har siden 1. januar 2020 vært administrator for Nowa.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. september 2020 12:00
Publisert 14. september 2020 12:00