Norges Bank

Nyhet

Resterende avtaleverk signert

Forvaltningsavtalen mellom ny daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM), Nicolai Tangen, og Gabler med tilhørende erklæringer er nå ferdigstilt.

I brev av 27. mai i år fra Norges Banks hovedstyre til representantskapet ble det vist til arbeidet med å ferdigstille den nye strukturen for Nicolai Tangens økonomiske engasjementer, herunder hans roller, tilknytning til og eierforhold i selskaper i AKO-systemet. Modellen inkluderer også en løsning for forvaltning av Tangens private fondsinvesteringer. Strukturen og forvaltningsavtalene er nærmere beskrevet i brevet til representantskapet. Det vises for øvrig til tidligere offentliggjort «Disaggregation structure note» og diagram over «AKO proposed structure», samt Tangens opprinnelige «Deed of Undertakings» datert 28. mai. Alle avtaler og erklæringer («undertakings») overfor Norges Bank knyttet til etablering av den nevnte strukturen er nå inngått og avgitt.

Avtaler og erklæringer som knytter seg til porteføljeforvaltningen av Tangens fondsinvesteringer i en «blind trust» hos Gabler AS trer i kraft 1. august 2020. De øvrige erklæringene mv. trer i kraft idet han tiltrer stillingen som daglig leder i NBIM 1. september.

Detaljer i enkelte av erklæringene avgitt av selskaper i AKO-systemet er konfidensiell forretningsinformasjon. Disse erklæringene er derfor unntatt offentlighet, men det er utarbeidet en nærmere oversikt og redegjørelse for innholdet i de aktuelle erklæringene, se dokumentet Forpliktelser fra tredjepart med hensyn til Nicolai Tangens arbeidsavtale (pdf)

Publisert 30. juni 2020 10:00
Sist endret 2. desember 2020 18:45
Publisert 30. juni 2020 10:00
Sist endret 2. desember 2020 18:45