Norges Bank

Nyhet

Representantskapets rapport til Stortinget for 2019

Representantskapet skal minst en gang årlig legge fram for Stortinget en uttalelse om hovedstyrets protokoller og om tilsynet med Norges Bank. Rapporten for 2019 er sendt til Stortinget som Dokument 9 (2019-2020) og offentliggjort 3. april.

Representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med Norges Banks administrasjon og virksomhet.  Rapporten beskriver representantskapets organisering av tilsynsarbeidet og gjennomførte tilsynsaktiviteter på overordnet nivå i banken og innenfor sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Videre vedtar representantskapet budsjett for Norges Bank og fastsetter årsregnskapet. Disse oppgavene og gjennomføringen av dem er også omtalt i rapporten.

Rapporten behandles i Stortinget etter en innstilling fra Finanskomiteen. Representantskapets leder deltar også i en høring i Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens Pensjonsfond. Tilsynet med forvaltningen av SPU inngår som en del av høringen.

Representantskapets rapport for 2019

Publisert 3. april 2020 10:00