Norges Bank

Nyhet

Rapport fra Nordisk-Baltisk valgkrets i IMF

Den nordisk-baltiske styrerepresentanten i IMF utarbeider årlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMFs styre det forutgående halve året.

Rapportene gir en kort presentasjon av de mest sentrale sakene. De presenterer også det hovedbudskapet som ble fremført av den nordisk-baltiske styrerepresentanten.

Rapport for 2019 er tilgjengelig sammen med tidligere rapporter.

Publisert 9. mars 2020 09:25