Norges Bank

Nyhet

Statens pensjonsfond utland: Beslutning om opphevelse av utelukkelse

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsen av Drax Group Plc.

Hovedstyrets beslutning om å oppheve utelukkelsen av Drax Group Plc ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Norges Bank Investment Management. Norges Bank kan på eget initiativ treffe beslutninger om observasjon og utelukkelse og om oppheving av beslutning om observasjon og utelukkelse, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, § 1, fjerde ledd.

Drax Group Plc ble utelukket i 2016 etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet. Det ble den gang vurdert at selskapet hadde kullkraftkapasitet som oversteg 30 prosent av samlet kraftkapasitet. Selskapet har siden gjennomgått en betydelig omstilling, blant annet med overgang fra kull til biomasse som brensel. Våre anslag tilsier nå at selskapets kullkraftkapasitet med god margin er under 30 prosent av samlet kraftkapasitet, og dermed at selskapet baserer mindre enn 30 prosent av sin virksomhet på kull.

Norges Bank Investment Managements tilråding (pdf)

Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Marthe Skaar
Fungerende kommunikasjonssjef, Norges Bank Investment Management
Tlf: 926 17 663

 

Publisert 6. februar 2020 10:00