Norges Bank

Nyhet

Invitasjon til å bli primærhandler 2020

Norges Bank ved statsgjeldforvaltningen inviterer alle banker og meglerforetak, som er medlemmer på Oslo Børs, til å søke om å bli primærhandler i norske statskasseveksler og statsobligasjoner for 2020. Søknadsfristen er klokken 14:00 tirsdag 17. desember 2019.

Avtalene for 2020 og rammeavtale om gjenkjøpsavtaler er publisert på www.statsgjeld.no.

Primærhandlere i norske statspapirer har plikt og enerett til å delta i auksjoner om utstedelser eller utvidelser av de lån som omfattes av avtalen. Det er krav om at primærhandlerne stiller kurser og volum i statspapirene som er notert på Oslo Børs. Videre skal de bidra aktivt til avsetning av lånene i førstehåndsmarkedet og til å skape likviditet i annenhåndsmarkedet. Det er kun primærhandlerne som kan inngå gjenkjøpavtaler i statspapirer fra statens egenbeholdning.

Søknad om å bli primærhandler skal sendes elektronisk til enheten for statsgjeld i Norges Bank på e-postadressen debtmanagement@norges-bank.no. I tillegg til signerte primærhandleravtaler skal følgende legges ved søknaden:

  1. Et organisasjonskart eller tilsvarende oversikt som viser organiseringen av primærhandlervirksomheten inkludert salg av statspapirer. Det skal fremgå hvem som har fullmakter til å ta beslutninger som direkte påvirker rollen som primærhandler.
  2. En fullstendig liste over personer hos foretaket som har fullmakt til å inngå gjenkjøpsavtaler og legge inn bud i auksjoner, deres e-postadresser og telefonnumre.
  3. Signert rammeavtale om gjenkjøpsavtaler dersom denne ikke er inngått tidligere.
Publisert 6. desember 2019 15:00
Publisert 6. desember 2019 15:00