Norges Bank

Nyhet

Nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Norges Bank blir administrator for Nowa fra 1. januar 2020 og har i dag vedtatt nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa. Forslag til prinsipper ble sendt på høring 15. oktober 2019. Vedtatte prinsipper er lite endret fra høringsforslaget. 

Prinsippene spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode og rutiner for publisering av renten og vil gjelde fra 1. januar 2020. Sammenlignet med dagens Nowa vil de nye prinsippene medføre små endringer i renten på de fleste dager. På dager med manglende transaksjonsdata kan det bli større endringer i Nowa. Dette omtales nærmere i Norges Banks Memo Nye prinsipper for beregning av Nowa – mulige implikasjoner

Prinsipper for beregning og publisering av Nowa (pdf)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. desember 2019 14:30