Norges Bank

Nyhet

Det norske finansielle systemet 2019

Oppdatert oversikt over det finansielle systemet i Norge, hvilke oppgaver det utfører og hvordan disse oppgavene blir utført.

Publikasjonen Det norske finansielle systemet 2019 er ment som et oppslagsverk og en lærebok. Den retter seg mot et bredt publikum, og det er lagt vekt på en enkel fremstilling. Profesjonelle deltakere i det finansielle systemet kan også finne nyttig informasjon. Det er lagt inn lenker til andre mer utfyllende Norges Bank-publikasjoner og til andre institusjoner slik at leserne kan fordype seg videre i de temaene som er av interesse.

  • Innledningen gir overordnet oversikt over hele det finansielle systemet og endringer den siste tiden.
  • Kapittel 1 beskriver de ulike markedene: penge-, obligasjons-, valuta-, og aksjemarkedet og markedene for finansielle derivater.
  • Kapittel 2 omtaler de viktigste finansforetakene: banker, kredittforetak, forsikring- og pensjonsordninger, ulike fond m.m.
  • Kapittel 3 beskriver infrastrukturen i det finansielle systemet. Infrastrukturen omfatter betalingssystemet og systemene der betaling og overføring av verdipapirer, valuta og derivater i finansmarkedene skjer.

Norges Bank ønsker at publikasjonen skal bidra til økt kunnskap om det finansielle systemet. For at den skal være aktuell og egne seg som oppslagsverk og lærebok foretar vi årlige oppdateringer. I den forbindelse setter vi pris på forslag til forbedringer og påpekninger av feil, uklarheter og mangelfulle forklaringer.

Tilbakemeldinger kan sendes: dnfs@norges-bank.no

Publisert 21. juni 2019 10:17
Publisert 21. juni 2019 10:17