Norges Bank

Nyhet

Norges Bank lanserer Bankplassen blogg

18. april 2018 lanseres Bankplassen blogg, en fagblogg der bidragsyterne i hovedsak er ansatt i eller tilknyttet sentralbankvirksomheten i Norges Bank.

Målet med bloggen er å bidra til større åpenhet og diskusjon rundt de mange aktuelle problemstillingene som medarbeiderne i Norges Bank jobber med. Bloggformatet legger til rette for at meningsutveksling kan foregå i et rom der alle kan delta og observere.

I Norges Banks signerte publikasjoner står innholdet for forfatternes regning – det representerer ikke nødvendigvis Norges Banks offisielle syn. Det samme vil gjelde for Bankplassen blogg.

- Som mangeårig forsker vet jeg hvor mye energi og kunnskap det er å hente ut av en god diskusjon med dyktige fagfeller. I dag kan slike diskusjoner foregå på andre arenaer enn før. Bankplassen blogg er et forsøk fra vår side på å skape en ny arena, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

For å se bloggen, gå til Bankplassen blogg

 

Publisert 18. april 2018 12:00