Norges Bank

Nyhet

Norges Bank medlem av Network for Greening the Financial System

Norges Bank er blitt medlem av Network for Greening the Financial System (NGFS).

NGFS er et nettverk for sentralbanker og tilsynsmyndigheter som på frivillig basis utveksler erfaringer, deler beste praksis, bidrar til å utvikle systemer for håndtering av miljø- og klimarisiko i finansbransjen, og til å mobilisere støtte fra hele bransjen når det gjelder overgangen til en bærekraftig økonomi. Nettverkets formål er å definere og fremme beste praksis både i og utenfor NGFS, og å utføre eller tildele analyseoppdrag innen grønn finans.

NGFS har organisert sitt arbeid i tre arbeidsgrupper (workstreams): Mikrotilsyn (WS1), makrotilsyn (WS2) og oppskalering av grønn finans (WS3). Norges Bank planlegger å delta arbeidsgruppe 2 og 3.

Pressemeldingen fra NFGS kan du lese her.

Pressekontakt: Bård Ove Molberg, bm@norges-bank.no, mob. 950 215 23

Publisert 12. desember 2018 15:15