Norges Bank

Nyhet

Sentralbanksjef Øystein Olsen om stortingsmelding om ny sentralbanklov

Regjeringen har i dag lagt fram sin stortingsmelding om ny sentralbanklov. Meldingen omhandler hvordan Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres.

– Jeg er glad for at regjeringen nå har kommet med en stortingsmelding om ny sentralbanklov. Med det er vi kommet et viktig skritt videre i å avklare sentrale spørsmål vedrørende vårt mandat, oppgaver og organisering, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Regjeringen legger opp til at forvaltningen av SPU forblir i Norges Bank, og at det etableres en egen fagkomité for å styrke arbeidet med pengepolitikk og finansiell stabilitet. Dette er en organisering vi var åpen for i vårt høringssvar. Jeg har tidligere pekt på at vi er godt rustet til å videreføre vårt samfunnsoppdrag på begge områder, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Andreas Andersen
Tlf: 988 48 644

Publisert 19. oktober 2018 12:30