Norges Bank

Nyhet

Representantskapets rapport til Stortinget for 2017

Representantskapet skal minst en gang årlig legge fram for Stortinget en uttalelse om hovedstyrets protokoller og om tilsynet med Norges Bank. Rapport for 2017 er sendt til Stortinget som Dokument 9 (2017-2018).

Representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med Norges Banks administrasjon og virksomhet. Rapporten beskriver representantskapets organisering av tilsynsarbeidet og gjennomførte tilsynsaktiviteter innenfor sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen (NBIM/NBREM). Videre vedtar representantskapet budsjett for Norges Bank og fastsetter årsregnskapet. Disse oppgavene og gjennomføringen av dem er omtalt i rapporten.

Representantskapets leder deltar i en høring i Stortingets finanskomité 4. mai om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Tilsynet med forvaltningen av SPU inngår som en del av høringen.

Representantskapets rapport til Stortinget for 2017

Publisert 10. april 2018 10:00