Norges Bank

Nyhet

Statens pensjonsfond utland: Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland.

Hensikten med publikasjonen er å gi en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Publikasjonen inneholder tidligere publiserte tallstørrelser, samt noen nye.

Dette er én av tre publikasjoner vi publiserer i tillegg til årsrapporten. Vi har allerede publisert utvidet informasjon om ansvarlig forvaltning. Mer informasjon om fondets unoterte eiendomsinvesteringer blir publisert 13. mars.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Pressekontakter:
Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Aleksander Lee Olsen, Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: + 47 415 79 725 / +47 24 07 33 55

E-post: press@nbim.no

 

Publisert 6. mars 2018 10:00