Norges Bank

Nyhet

Nordisk-baltisk samarbeidsavtale om finansiell stabilitet

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank har signert en Memorandum of Understanding (MoU) med tilsvarende myndigheter i de nordiske og baltiske landene om samarbeid og koordinering i spørsmål som gjelder finansiell stabilitet.

Bakgrunnen er at de nordiske og baltiske landene vil ha felles nytte av utvidet samarbeid på området finansiell stabilitet, blant annet på grunn av de tette forbindelsene mellom finansmarkedene i regionen.

Internasjonalt samarbeid mellom relevante myndigheter i regionen er av stor betydning for å fremme finansiell stabilitet, og alle parter vil kunne dra nytte av tettere samarbeid og koordinering.

Den nye samarbeidsavtalen erstatter en tidligere avtale fra 2010 mellom departementer, finanstilsyn og sentralbanker i de nordiske og baltiske landene. Avtalen er ikke juridisk bindende.

For mer informasjon, vennligst kontakt presse@norges-bank.no eller Norges Banks pressetelefon 21 49 09 30.

Publisert 9. februar 2018 10:00
Publisert 9. februar 2018 10:00