Norges Bank

Nyhet

Rapport fra Nordisk-Baltisk valgkrets i IMF

Den nordisk-baltiske styrerepresentanten i IMF utarbeider halvårlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMFs styre det forutgående halve året.

Rapportene gir en kort presentasjon av de mest sentrale sakene. De presenterer også det hovedbudskapet som ble fremført av den nordisk-baltiske styrerepresentanten.

Rapport for første halvår 2017 er tilgjengelig sammen med tidligere rapporter.

Publisert 3. august 2017 10:20