Norges Bank

Nyhet

Sentralbanklovutvalgets utredning: – Viktig milepæl for Norges Bank

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere sentralbankloven og organiseringen i Norges Bank har i dag overlevert sin utredning til Finansdepartementet.

–  Sentralbanklovutvalgets utredning er en viktig milepæl for Norges Bank. Det er over 30 år siden sentralbankloven sist var oppe til fullstendig gjennomgang. Siden den gang har sentralbankvirksomheten i Norges Bank gjennomgått store endringer. Pengepolitikken styres mot et inflasjonsmål og nye virkemidler innen finansiell stabilitet er introdusert, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utvalget er også bedt om å vurdere ny organisering av Statens pensjonsfond utland. Siden første innskudd i 1996 har forvaltningen av fondet vokst til en stor del av Norges Banks virksomhet.

–  I lys av den utvikling fondet har hatt, og betydningen for norsk økonomi fremover, er det nå naturlig med en ny vurdering av fondets organisering. Jeg vil understreke det jeg tidligere har sagt, nemlig at Norges Bank har vært et godt hjem for fondet. Vi har bygget en profesjonell forvaltningsorganisasjon som er godt rustet til å løse oppgavene fremover, uansett hvilken organisering Stortinget beslutter, sier Olsen.

Utvalgets utredning blir sendt på høring, og Norges Bank vil avgi høringsuttalelse.

- Utvalget understreker betydningen av å videreføre den tillit og legitimitet som er opparbeidet både innen sentralbankvirksomheten og fondsforvaltningen. Det er en ambisjon vi deler fullt ut. Vi ser nå frem til å sette oss inn i utvalgets utredning og anbefalinger, og til å avgi høringssvar til Finansdepartementet, sier Olsen.

Mer informasjon om utvalgets utredning og overrekkelsen finnes på Finansdepartementets nettsider.

Publisert 23. juni 2017 13:10