Norges Bank

Nyhet

Norges Bank og IMF har undertegnet en låneavtale

Norges Bank har inngått en ny låneavtale med Det internasjonale valutafondet (IMF). Avtalen gir IMF anledning til å trekke opptil 6 milliarder SDR (om lag 70 milliarder norske kroner) på Norges Bank.

For å sikre sin utlånskapasitet inngikk IMF i 2012 en rekke bilaterale innlånsavtaler. Avtalene fra 2012 begynte å løpe ut høsten 2016, deriblant avtalen med Norges Bank på 6 milliarder SDR. IMF trakk aldri på disse avtalene.

Signering av avtale

Christine Lagarde og Øystein Olsen (Foto: IMF)

Med Stortingets samtykke har Finansdepartementet godkjent at Norges Bank inngår en ny låneavtale med IMF på 6 milliarder SDR. Avtalen ble undertegnet av sentralbanksjef Øystein Olsen og IMFs leder Christine Lagarde den 21. april 2017 under IMFs vårmøte i Washington DC. Avtalen løper fram til utgangen av 2019, med mulighet for et års forlengelse.

Låneavtalen er en del av en større internasjonal innsats der mer enn tretti medlemsland i IMF bidrar til at IMFs ressurser til å kunne møte medlemslandenes mulige behov for kriselån opprettholdes.

Prop.40 S (2016-2017) gir en nærmere omtale av bakgrunnen for lånet. Se også IMFs pressemelding fra 21. april 2017.

Publisert 27. april 2017 15:40