Norges Bank

Nyhet

Utvidet informasjon om avkastning og risiko

Norges Bank Investment Management har i dag publisert utvidet informasjon om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland.

Hensikten med publikasjonen er å gi en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Publikasjonen inneholder tidligere publiserte tallstørrelser, samt noen nye.

Dette er én av tre publikasjoner som kommer i tillegg til årsrapporten. Vi har allerede publisert en publikasjon om ansvarlig forvaltning og en om fondets unoterte eiendomsinvesteringer.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Pressekontakt:

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management
Tlf: +47 926 01 756 / +47 2407 3276

Epost: press@nbim.no

Publisert 21. mars 2017 10:00