Norges Bank

Nyhet

Statens pensjonsfond utland: Nær 4 000 selskapsmøter i 2016

I 2016 avholdt vi 3 790 møter med 1 589 selskaper. Selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold var blant temaene i halvparten av møtene.


I dag publiserer vi for tredje gang en bred og helhetlig gjennomgang av vårt arbeid med ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland. God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis er i fondets langsiktige interesse. Standardsetting, eierskapsutøvelse og risikohåndtering er de tre bærebjelkene i vårt arbeid med ansvarlig forvaltning.

Vi er en aktiv eier og utøver vår stemmerett for å sikre fondets interesser. Vi sikter mot å stemme på alle generalforsamlinger. Vi stemte på totalt 11 294 generalforsamlinger i 2016. Kunnskapen til våre forvaltere underbygger våre stemmebeslutninger.

- Vi er en stor, global investor og en minoritetseier i nesten 9 000 selskaper. Innsikt er en forutsetning for ansvarlig forvaltningsvirksomhet. God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis vil bidra til høyere avkastning på lang sikt, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management.

Vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet kan føre til at vi selger oss ut av selskaper basert på vurderinger av selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige risikofaktorer. I 2016 solgte vi oss ut av 23 selskaper basert på slike vurderinger. Totalt har vi solgt oss ut av 210 selskaper de siste fem årene.

Ansvarlig forvaltning 2016

Pressekontakt:

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76
Epost: press@nbim.no

Publisert 7. mars 2017 12:30