Norges Bank

Nyhet

Norges Banks strategi 2017-19

Norges Bank offentliggjør i dag den overordnede strategien for sentralbankens virksomhet de tre neste årene.

I 200 år har banken utført viktige samfunnsoppgaver på vegne av fellesskapet. Mandatet har endret seg over tid, men for sentralbankvirksomheten har det alltid vært en kjerneoppgave å fremme økonomisk stabilitet. De siste 20 årene har vi også forvaltet store verdier på vegne av fellesskapet.

Lave renter, moderat vekst, økt datatilfang, ny teknologi, nye og sikrere sedler, forebygging av systemrisiko og styrket sikkerhet og beredskap er blant nøkkelordene når Norges Bank nå tar fatt på en ny, treårig strategiperiode. Bak disse ordene ligger en ambisjon om å være en åpen, moderne og innovativ sentralbank, også på den internasjonale arenaen.

Med 200 års historie i bagasjen har vi tyngde og erfaring nok til å kunne løse våre oppgaver på en god måte, også når omgivelsene og rammeverket endrer seg. Strategiplanen legger til rette for at vi skal kunne tolke og forstå våre omgivelser på stadig mye måter i de tre årene vi har foran oss.

Publisert 10. januar 2017 14:30
Publisert 10. januar 2017 14:30