Norges Bank

Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport

Rentemøter

Offentliggjøring av rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 2/24.

torsdag 20. juni 2024 kl. 10:00

Pressekonferansen holdes kl. 10.30 og overføres på nett-TV.

Se også tidligere rentemøter