Norges Bank

Rentebeslutning

Rentemøter

Offentliggjøring av rentebeslutning.

fredag 3. mai 2024 kl. 10:00