Norges Bank

Markedsseminar

Konferanser

torsdag 18. april 2024 kl. 10:00 - 15:30

Norges Bank arrangerer sitt årlige markedsseminar torsdag 18. april 2024 fra kl.10.00 til kl.15.30.

På seminaret ser vi nærmere på aktuelle temaer fra penge-, statsobligasjons- og valutamarkedet. Ulike aspekter ved markedene vil bli belyst både fra Norges Banks og markedsaktørenes ståsted. Hensikten er å legge til rette for velfungerende og effektive markeder gjennom kunnskapsdeling og diskusjon.

For inviterte deltakere.  

Program