Norges Bank

Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport

Rentemøter

Offentliggjøring av rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/24 kl. 10.00

Pressekonferansen holdes kl. 10.30 og overføres på nett-TV.

torsdag 21. mars 2024 kl. 10:00 - 11:00