Norges Bank

Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport

Rentemøter

Offentliggjøring av rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 4/23 kl. 10.00.

Pressekonferansen holdes kl. 10.30 og overføres på nett-TV.

torsdag 14. desember 2023 kl. 10:00 - 11:00