Norges Bank

Rapport: Finansiell stabilitet 2023 - andre halvår

Kalender

I rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank risiko og sårbarheter i det finansielle systemet. Rapporten og beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer publiseres 8. november kl 10.00.

onsdag 8. november 2023 kl. 10:00