Norges Bank

Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport

Rentemøter

Offentliggjøring av rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 3/23.

Pressekonferansen holdes kl. 10.30 og overføres på nett-TV.

torsdag 21. september 2023 kl. 10:00