Norges Bank

Forventningsundersøkelse 2. kvartal 2023

Kalender

tirsdag 23. mai 2023 kl. 10:00

Se tidligere utgaver av Forventningsundersøkelsen