Norges Bank

Foredrag

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag på Romsdalskonferansen

Tittelen på foredraget er "Økonomiske utsikter".

Kun plansjer fra foredraget blir publisert på våre nettsider.

Publisert 17. november 2021 09:45
Publisert 17. november 2021 09:45