Norges Bank

Foredrag

Sentralbanksjefen holder foredrag på Arendalsuka

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag om utsiktene for norsk økonomi i Sparebanken Sørs lokaler under Arendalsuka. Etter foredraget vil sentralbanksjefen delta i en samtale ledet av John G. Bernander. 

Kun presentasjonen til foredraget blir publisert på våre nettsider.

Publisert 19. august 2021 10:30
Publisert 19. august 2021 10:30