Norges Bank

Foredrag

Foredrag om digitale sentralbankpenger av Ida Wolden Bache

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache holder foredrag om digitale sentralbankpenger på et webinar i regi av Nordea Markets.

Kun figurer fra foredraget blir publisert på våre nettsider.

Publisert 11. mars 2021 09:00
Publisert 11. mars 2021 09:00