Norges Bank

Foredrag

Foredrag på Hamar ved Ida Wolden Bache og Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjefene Ida Wolden Bache og Jon Nicolaisen holder foredrag for Regionalt nettverk Innland.

Ida Wolden Bache: Utsiktene for norsk økonomi
Jon Nicolaisen: Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Kun figurer til foredragene blir publisert på våre nettsider.

Publisert 13. oktober 2020 10:35
Publisert 13. oktober 2020 10:35