Norges Bank

Foredrag

Statens pensjonsfond utland - avkastning, risiko og rollen som ansvarlig forvalter

Visesentralbanksjef Egil Matsen holder foredrag på Finansnæringens dag.

Kun figurer til foredraget blir publisert.

Publisert 20. mars 2018 11:00
Publisert 20. mars 2018 11:00