Norges Bank

Foredrag

Foredrag på Hamar

Visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen holder foredrag for Regionalt nettverk på Hamar.

Kun figurer til foredragene blir publisert.

Publisert 29. september 2017 10:25
Publisert 29. september 2017 10:25