Norges Bank

Foredrag

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foredrag på Kommuneøkonomikonferansen 2017 i regi av KS.

Kun figurer til foredraget blir publisert.

Publisert 23. mai 2017 09:00
Publisert 23. mai 2017 09:00