Norges Bank

Foredrag

Foredrag på Bryne

Visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen holder foredrag for Regionalt nettverk region Sørvest på Bryne.

Kun figurer til foredragene blir publisert.

Publisert 10. mai 2017 09:40
Publisert 10. mai 2017 09:40