Norges Bank

Foredrag

Forvaltning av Oljefondet

Visesentralbanksjef Egil Matsen holder foredrag på Fondsdagen (Verdipapirfondenes forening).

Kun figurer til foredraget blir publisert.

Publisert 30. mars 2017 12:45
Publisert 30. mars 2017 12:45