Norges Bank

Foredrag

Grensene for pengepolitikken

Direktør for Norges Bank Pengepolitikk, Ida Wolden Bache, holder foredrag på Samfunnsøkonomenes valutaseminar i Oslo.

Kun figurer til foredraget blir publisert.

Publisert 1. februar 2017 13:15
Publisert 1. februar 2017 13:15