Norges Bank

Foredrag

Økonomiske utsikter

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag på Børs- og verdipapirkonferansen.

Kun figurer til foredraget blir publisert på nett.

Publisert 18. januar 2017 16:50
Publisert 18. januar 2017 16:50