Norges Bank

Foredrag

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Visesentralbanksjef Egil Matsen holder foredrag på Forskermøtet 2017 i regi av Samfunnsøkonomene.

Kun figurer til foredraget blir publisert på nett.

Publisert 4. januar 2017 09:30
Publisert 4. januar 2017 09:30